WR-3000Y分体标准型液位计
13384112225
产品参数
我知道了
产品详情

技术指标

量程: (液体)       HLF4:                  4.00m   (盲区0.20m)

                                 HLF6:                  6.00m   (盲区0.25m)     

                                 HLF8:                  8.00m   (盲区0.30m)   

                                 HLF12:               12.00m   (盲区0.50m)   

                                 HLF20:               20.00m   (盲区0.80m)   

                                 HLF30:               30.00m   (盲区1.20m)

                                 HLF40:               40.00m   (盲区1.50m)

                                 固体料位的有效量程为液位的50%

精度:                    实际量程的0.2%    (平静液面、标准信号强度)

显示分辨率:        HLF4HLF6HLF81mm

                                 HLF12HLF20HLF30HLF401cm

显示形式:            4LCD6LED

电流输出:            DC4~20mA

输出负载:            0~500Ω

输出分辨率:        实际量程的0.03%

继电器规格:        2个;5A 250VAC/30VDC

参数设置:            4位有感按键

温度范围:              -40ºC~ +75ºCLCD-20ºC~ +70ºC

温度补偿:            全范围自动

压力范围:            ±0.1MP

输入电源:            HLFD: DC24V±10%),0.1A

                                 HLFA: AC85~265V50mA

电缆直径:            Ø6~12mm

单线线径:            Ø0.5~1.78mm

电缆装置:            M20线缆塞/PG13.5密封套

检测周期:            1.5

串行通信:            RS485标准电平

波特率:                19200/9600/4800

声波束角:            8º(3db)

电子单元外壳材料:ABS

传感器材料:        ABS /PVC/PTFE

防护等级:            IP67

安装方式:            螺纹、法兰或支架

连接尺寸:           G2螺纹                 HLF4HLF6HLF8

                                 M94X2.0 螺纹     HLF12HLF20HLF30HLF40