WR-3000G超声波一体式物位计系列

13384112225
产品参数
我知道了
产品详情

               

技术指标

量程: (液体)       HLTG4:                  4.00m   (盲区0.20m)   

                                 HLTG6:                  6.00m   (盲区0.25m)       

                                 HLTG8:                  8.00m   (盲区0.30m)     

                                 HLTG12:               12.00m   (盲区0.50m)   

                                 HLTG20:               20.00m   (盲区0.80m)   

                                 HLTG30:               30.00m   (盲区1.20m)   

                                 固体料位的有效量程为液位的50%                       


精度:                    实际量程的0.2%    (平静液面、标准信号强度)

显示分辨率:        HLTG4HLTG6HLTG81mm

                                 HLTG10HLTG20HLTG30 1cm

显示形式:            4LCD

电流输出:            DC4~20mA(HART可选)

输出负载:            0~500Ω


输出分辨率:        实际量程的0.03%

继电器规格:       

参数设置:            3位有感按键

温度范围:              -40ºC~ +75ºCLCD-20ºC~ +70ºC

温度补偿:            全范围自动

压力范围:            ±0.1MP

输入电源:            DC24V±10%),30mA

电缆直径:            Ø6~12mm

单线线径:            Ø0.5~1.78mm

电缆装置:            M20线缆塞/PG13.5密封套

检测周期:            1.5


声波束角:            8º(3db)   

电子单元外壳材料:压铸铝

传感器材料:       ABS /PVC/PTFE

防护等级:           IP67

安装方式:           螺纹、法兰或支架

连接尺寸:          G2螺纹               HLTG4HLTG6HLTG8

                                M94X2.0 螺纹     HLTG12HLTG20HLTG30